Pre-treatment System

Pre-treatment System

โครงการ: Pre-treatment System

โรงงาน: สมุทรปราการ & สมุทรสาคร ประเทศไทย

การใช้งาน: การเตรียมชิ้นงานก่อนการเคลือบ

คำอธิบาย: นี่เป็นขั้นตอนแรกของการเคลือบ เรามีทีมงานวิศวกรผู้มากประสบการณ์ในการออกแบบและสร้างไลน์การทรีตเมนต์ทั้งหมดสำหรับลูกค้า ตั้งแต่สารเคมีจนถึงโครงสร้างของไลน์

การรักษาชิ้นงานให้ดีก่อนการเคลือบถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นงานหลังการเคลือบ