เครื่องขัดไม้ WIDE BELT PLANER SANDER รุ่น 01 TYPE KR-KP-KRP