ระบบทำความสะอาดชิ้นงานก่อนพ่นสี

รายละเอียด

1.เป็นระบบสำหรับทำความสะอาดและปรับสภาพผิวของชิ้นงานก่อนนำไปพ่นสี