MagStir Series I

Zmag’s Series I ใช้สำหรับเตาหลอมและเบ้าหลอมโลหะขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนพื้นราบ
ถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการติดตั้งภายใต้มาตรฐานของเตาหลอม
และภายในสภาพแวดล้อมที่มีการปรับแต่งเล็กน้อยของโรงงาน

หมวดหมู่: