ระบบลำเลียงแบบพาเลท

รายละเอียด

  1. นำไปใช้กับไลน์พ่นสีธรรมดา, ไลน์ทำความสะอาดชิ้นงานก่อนพ่นสี, ไลน์ลำเลียงชิ้นงานเพื่อจัดเก็บ