Typhoon Chip Melter

เครื่องกวนสารละลายของ Zmag เป็นเครื่องกวนสารที่ใช้วงจรแม่เหล็กสำหรับเตาหลอมอลูมิเนียมที่แรกของโลก เทคโนโลยีนี้ต้องการกระแสไฟฟ้าเพียง 5 – 10% ในการใช้งานเครื่องกวนแม่เหล็กไฟฟ้าทั่วไป ในขณะที่ให้การไหลเวียนในการหลอมอลูมิเนียมที่เหนือกว่าและสม่ำเสมอมากกว่า ไม่มีการสัมผัสโดยตรงกับอลูมิเนียมหลอมเหลวและไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษาขดลวดทองแดงและระบบระบายความร้อน เครื่องกวนสารของ Zmag มีความคงทนจากการขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องบำรุงรักษา

หมวดหมู่: