Paint spraying line

Paint spraying line

ระบบไลน์พ่นสี

sUrface Coating & Turnkey system

  1. ส่วนประกอบไลน์พ่นสี
  2. อุปกรณ์พ่นสี
  3. โซ่

งานบริการไลน์พ่นสีครบวงจร
เราเป็นผู้เชี่ยวชาญการติดตั้งและให้คำปรึกษาด้านการออกแบบไลน์พ่นสีแบบครบวงจร
สำหรับทุกงานอุตสาหกรรม  ทั้งสีแบบฝุ่นและสีแบบน้ำมัน รวมถึงมีบริการปรับปรุงบำรุงรักษาไลน์พ่นสี

Metal system recycle

เตาหลอม

Metal furnace

  1. เตาหลอม ซีรีย์ I ใช้สำหรับเตาหลอมและเบ้าหลอมโลหะขนาดเล็ก
  2. เตาหลอม ซีรีย์ II เป็นส่วนประกอบหนึ่งของเตาหลอม ใช้สำหรับกำหนดค่าเตาหลอม
  3. เตาหลอม ซีรีย์ III เป็นโซลูชันแบบครบวงจรโดยไม่มีข้อกำหนดและเป็นอิสระจากภายนอก
  4. Typhoon Chip Melter เครื่องกวนสารละลายของ Zmag เป็นเครื่องกวนสารที่ใช้วงจรแม่เหล็กสำหรับเตาหลอมอลูมิเนียม

Metal furnace

เตาหลอมโลหะ

Typhoon Chip Melter

เตาหลอมโลหะ

MagStir Series IIlS

เตาหลอมโลหะ

MagStir Series IIlF

เตาหลอมโลหะ

MagStir Series II

เตาหลอมโลหะ

MagStir Series I

woodworking tools

woodworking tools

Image Box text

อะไหล่เครื่องจักรงานไม้ และเครื่องมืองานไม้

woodworking tools

เราได้คัดเลือกวัสดุและสินค้าที่คุณภาพดี มีมาตรฐาน ลูกค้าจึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถตอบสนองความต้องการในการใช้งานของลูกค้าได้